مجله‌ي روان‌شناسي ورزش کاربردی (JASP)

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵ 0

مجله‌ی روان‌شناسي ورزشی کاربردی (Journal of Applied Sport Psychology) برای پیشبرد اندیشه‌ها، نظریه‌ها و پژوهش‌ها در جنبه‌های کاربردی روان‌شناسي ورزش و تمرین طراحی شده است. مقالاتی […]