مجله‌ی تمرین، حرکت و ورزش (JEMS)

۱۰ خرداد, ۱۳۹۵ 0

جامعه کانادایی یادگیری روانی-حرکتی و روان‌شناسي ورزش (SCAPPS) تا سال ۲۰۱۵،  ۴۷ دوره از مجله‌ی تمرین، حرکت و ورزش (Journal of Exercise, Movement, and Sport) را […]