سمپوزیوم روان‌شناسی ورزش

/برچست:سمپوزیوم روان‌شناسی ورزش

اولین سمپوزیوم پژوهش در روان‌شناسی ورزش برگزار شد

توسط | ۱۳۹۷-۵-۱۹ ۱۷:۲۶:۱۵ +۰۴:۳۰ ۱ام آبان, ۱۳۹۵|اخبار, روانشناسان ورزش|

اولین سمپوزیوم پژوهش در روان‌شناسی ورزش کار خود را با سخنرانی دکتر محمد خبیری، عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی

اولین سمپوزیوم پژوهش در روان‌شناسی ورزش

توسط | ۱۳۹۷-۵-۱۹ ۱۷:۲۶:۱۶ +۰۴:۳۰ ۱۹ام مهر, ۱۳۹۵|اخبار, داخلی, روانشناسان ورزش, همایش و کنگره|

گروه روان‌شناسی ورزش مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد اولین سمپوزیوم پژوهش در روان‌شناسی ورزش

دومین سمپوزیوم روانشناسی شناختی در ورزش

توسط | ۱۳۹۷-۵-۱۹ ۱۷:۲۶:۱۶ +۰۴:۳۰ ۱۰ام شهریور, ۱۳۹۵|اخبار, داخلی, روانشناسان ورزش, همایش و کنگره|

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با حمایت وزارت ورزش و جوانان و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های

نوشته‌های تازه

دسته بندی مقالات