انجمن تخصصی روانشناسی ورزش ایران

۱۲ خرداد, ۱۳۹۵ 5

انجمن تخصصی روانشناسی ورزش ایران در آبان ماه ۱۳۹۴ به ریاست دکتر محمد کاظم واعظ موسوی آغاز بکار کرد.  این انجمن مسئولیت برنامه ریزی، تعمیم و […]