سه اصل مهم کاپیتانی

۱۰ خرداد, ۱۳۹۵ 0

کاپیتان بودن در نظر گرفتن سه اصل مهم در هدایت تیم است: حامی، شجاع و یک رنگ بودن کاپیتان تیم بودن یک افتخار است. کاپیتان‌ها […]