مفهوم اجرای روان در عملکرد (flow)

۸ خرداد, ۱۳۹۶ 0

در ویدئو زیر Mihaly Csikszentmihalyi میهای چیکسنتمیهایی روانشناس امریکایی که بیشتر با مبحث اجرای روان (flow) شهرت یافته و تحقیقات بسیاری در این حوزه انجام […]