مجله‌ي روان‌شناسي ورزش کاربردی (JASP)

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵ 0

مجله‌ی روان‌شناسي ورزشی کاربردی (Journal of Applied Sport Psychology) برای پیشبرد اندیشه‌ها، نظریه‌ها و پژوهش‌ها در جنبه‌های کاربردی روان‌شناسي ورزش و تمرین طراحی شده است. مقالاتی […]

مجله‌ی روانشناسی ورزش در عمل (JSPA)

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵ 0

یکی دیگر از مجلات علمی انجمن روانشناسی ورزش کاربردی (APA), مجله‌ی روانشناسی ورزش در عمل (Journal of Sport Psychology in Action) است. به طور كلي این مجله  حاوي […]

مجله‌ی تمرین، حرکت و ورزش (JEMS)

۱۰ خرداد, ۱۳۹۵ 0

جامعه کانادایی یادگیری روانی-حرکتی و روان‌شناسي ورزش (SCAPPS) تا سال ۲۰۱۵،  ۴۷ دوره از مجله‌ی تمرین، حرکت و ورزش (Journal of Exercise, Movement, and Sport) را […]

1 2