انجمن تخصصی روانشناسی ورزش ایران

۱۲ خرداد, ۱۳۹۵ 5

انجمن تخصصی روانشناسی ورزش ایران در آبان ماه ۱۳۹۴ به ریاست دکتر محمد کاظم واعظ موسوی آغاز بکار کرد.  این انجمن مسئولیت برنامه ریزی، تعمیم و […]

کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی

۹ خرداد, ۱۳۹۵ 0

کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور دستیابی ورزشکاران بهبود اوج عملکرد مناسب ورزشی و ویژگیهای روان شناختی قوی در جهت راستای اهـــداف فدراسیون و […]