انجمن بین المللی روانشناسی ورزش (ISSP)

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵ 0

انجمن بین‌المللی روانشناسی ورزش (International Society of Sport Psychology -ISSP) اولين و قديمي‌ترين سازمان اختصاص داده شده به توسعه‌ی پژوهش و كار حرفه‌اي  در روانشناسی ورزش […]