فصلنامه مطالعات روان‌شناسي ورزشي

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 0

به جرأت می‌توان گفت فصلنامه‌ی مطالعات روان‌شناسي ورزشي (Sport Psychology Studies) در حال حاضر تخصصی‌ترین و فعالترین نشریه‌ی داخلی در حوزه‌ی روان‌شناسي ورزش است. پژوهشگاه تربیت […]