مجله‌ي روانشناس ورزش (TSP)

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵ 0

سومین مجله‌ی تخصصی روانشناسی ورزش از نظر قدمت، مجله‌ی روانشناس ورزش (The Sport Psychologist)  است که به‌طور خاص بر توسعه‌ی علم روانشناسی ورزش از طریق مداخلات […]

مجله‌ي روان‌شناسي ورزش کاربردی (JASP)

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵ 0

مجله‌ی روان‌شناسي ورزشی کاربردی (Journal of Applied Sport Psychology) برای پیشبرد اندیشه‌ها، نظریه‌ها و پژوهش‌ها در جنبه‌های کاربردی روان‌شناسي ورزش و تمرین طراحی شده است. مقالاتی […]

مجله‌ی روانشناسی ورزش در عمل (JSPA)

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵ 0

یکی دیگر از مجلات علمی انجمن روانشناسی ورزش کاربردی (APA), مجله‌ی روانشناسی ورزش در عمل (Journal of Sport Psychology in Action) است. به طور كلي این مجله  حاوي […]

مجله‌ی تمرین، حرکت و ورزش (JEMS)

۱۰ خرداد, ۱۳۹۵ 0

جامعه کانادایی یادگیری روانی-حرکتی و روان‌شناسي ورزش (SCAPPS) تا سال ۲۰۱۵،  ۴۷ دوره از مجله‌ی تمرین، حرکت و ورزش (Journal of Exercise, Movement, and Sport) را […]

مجله روان‌شناسي ورزشی بالینی (JCSP)

۱۰ خرداد, ۱۳۹۵ 2

انتشارات Human Kinetics از سال ۲۰۰۷ اقدام به چاپ مجله‌ی روان‌شناسي ورزش بالینی (Journal of Clinical Sport Psychology) با تأکید بر مراقبت‌های روانی در ورزشکاران کرده است. مجله […]

1 2