چگونه خشم خود را در ورزش کنترل کنیم؟

خشم از جمله هیجاناتی است كه انسان تجربه می كند و در ورزش اغلب با استرس فراخوانده و با انگیختگی درمسابقات همراه می شود. خشم ممكن است بر عملكرد تاثیر سوء بگذارد، تمركز را مختل كند و یا ورزشكاری را به سمت آسیب رساندن به ورزشكار دیگر هدایت كند. برای مقابله با خشم آمادگی ورزشكار عاملی است كه مشخص می كند چگونه با این موقعیت های تهدید كننده روبرو شود.
خشم ورزشكار چه كنترل شود و چه بروز كند،ممكن است نتایج مثبت یا منفی بر عملكرد داشته باشد. رفتار تهاجمی یكی از پی آمدهای خشم است كه به نظرمی رسد بروز آن در ورزشهای تیمی به نسبت ورزش های انفرادی، در سطوح بالای عملكرد، در مسابقات با انگیختگی بالا و در ورزش های برخوردی به ویژه برای مردان بیشتر دیده می شود.
در تیم هایی هم كه مربیان شدیدا بر پیروزی تاكید دارند استفاده از رفتار تهاجمی و تاكتیك های غیر مجاز بیشتر به چشم می خورد، به طور مثال زمانی كه در یك مسابقه مهم عقب میمانید و یا تاكتیك های مورد نظرتان را به خوبی نمی توانید اجرا كنید، در لحظات بحرانی مسابقه تمركزتان را نمی توانید حفظ كنید و گفتگوی درونی منفی اجازه نمی دهد كه بر كارتان متمركز بمانید، و یا با ناداوری مواجه می شوید . این زمانهایی است كه ممكن دچار خشم شوید و رفتارهای تهاجمی ناشی از خشم در شما بروز كند.
برای ارزیابی اینكه آیا رفتاری تهاجمی است یا نه، و چرا ورزشكاران این چنین عمل می كنند مهم است كه هدف و غرض از رفتار سودمند یا خصومت آمیز مورد توجه قرار گیرد و تغییرات آن در اجزا مهم رفتار به شرح زیر بررسی شود:
بعد عاطفی- خشم: سبب تغییر خلق و خوی می شود و این تغییر بر عملكرد اثر می گذارد.
ابعاد انگیزشی و شناختی: بروز خشم منجر به افزایش اختلال در تمركز، پردازش اطلاعات و تصمیم گیری می شود، و نیز بر انگیزش پیشرفت تأثیر می گذارد.
بعد جسمی: در حالت خشم ضربان قلب و فشار خون بالا می رود و كنترل خشم باعث افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی می شود.
بعد رفتاری: احتمال بروز رفتار خشونت آمیز و پر خطر در فرد افزایش می یابد.
توصیه هایی كه برای كنترل خشم در ورزش ارایه می شود بیشتر بر اساس آرمیدگی و تصویرسازی تنظیم می شود. همچنین رفتارهای حمایتی و تشویقی به كارگیری تلقینات مثبت و نیز آموزش مهارت های ارتباطی می تواند به عنوان راهكارهای مستقیم در پیشگیری از خشم معرفی شوند.
آگاهی از خشونت فردی
سؤالات ذیل به ورزشكاران كمك می كنند تا خشم شان را ارزیابی كنند . می توان آن ها را به تنهایی یا به عنوان بحثی برای تیم به كار برد و راهكارهایی برای چگونگی مواجهه با خشونت در مسابقه ارایه داد.
چه چیزی شما را عصبانی می كند؟
وقتی در مسابقه عصبانی می شوید چه كار می كنید؟
دوست دارید خشم و عصبانیت خود را چگونه كنترل كنید؟
چه عبارت ها یا جمله هایی به شما در مهار خشم كمك می كند؟
همینطور برنامه تصویرسازی زیر را می توانید یك یا دو بار در روز به كار گیرید . برای نتیجه بهتر آن را با صدای خودتان ضبط كرده و هر روز گوش كنید.
تصویرسازی برای مواجهه با خشونت در مسابقه جای راحتی برای نشستن یا دراز كشیدن انتخاب كنید . تنفس عمیق را شروع كنید؛ نفس عمیق و بازدم عمیق انرژی را فرو برید و خستگی را خارج كنید. شانه هایتان را رها كنید، گردن و شكم را نیز شل كنید.
متمركز بودن را احساس كنید، كامل و متعادل؛ نور سبز، سفید یا طلایی را تصور كنید كه روی سرتان می آید وسپس به سمت بدنتان پایین می رود و سپس در هوا در مقابل شما قرار می گیرد؛ آن را بصورت منبعی از انرژی، اراده ، و پویایی احساس كنید . شما به واسطه انرژی كه از آن نور جاری می شود قدرتمند و مقاوم می شوید. نور به بالای سرتان می آید و سپس به سمت ستون فقرات پائین می رود، به زیر قفسه سینه و بالای كمر می رسد.
اعصاب این منطقه را آرام می سازد؛ هر جا كه نور می رود احساس رهایی احساس قدرت،انعطاف، و آزادی می كنید . به آخرین باری كه در مسابقه یا تمرین خشمگین شدید، فكر كنید، به آن اقرار كنید، موضوعاتی كه شما را عصبانی می كند به یاد آورید، همچنانكه هر موردی را به یاد می آورید، به آن اقرار كنید و از این كه از آن آگاه شدید سپاسگزار باشید و بگوئید خدارا شكر كه متوجه شدم.
به وجود خشم فكر كنید: ای خشم، تو را حس می كنم، من به تو فكر می كنم و اجازه می دهم تا در سرتاسر بدن من جریان یابی . تصور كنید كه احساس خشم از طریق منبع انرژی تان به بیرون از شما جریان می یابد و از پاهایتان خارج می شود. از شما عبور می كند چنانكه اگرشفاف بودید حركت آن را به طرف بیرون از بدن خود می دیدید . او جایی برای ماندن در بدن شما ندارد از طریق بدنتان همچون نسیم خنكی حركت می كند و از منطقه بالای كمرتان می گذرد، بدون درد یا اضطراب، چنانكه تماشاگر نسیم ملایمی هستید.
تلقین های خود را در مورد عصبانیت تكرار كنید : من خشم خود را به راحتی رها می كنم، قدرتمند و متمركز هستم، به آسانی خود را می بخشم، به راحتی خطاها و اشتباهاتم را رها می كنم، من آرام، خونسرد و متمركز هستم، سرسختم، متمركز و آگاهم، خود را تشویق و حمایت می كنم. خود را تصور كنید كه خشم تان را به شیوه ای آرام، مطمئن و با تسلط اداره می كنید، به خشم تان اعتراف كنید و رهایش كنید . به سمت موفقیت حركت كنید، به اهداف و رویاهایتان دست یابید، بدانید كه ابزار لازم برای دستیابی به موفقیت و غلبه بر هر مشكلی از جمله خشم را دارا هستید، شما ارزش و شایستگی موفقیت را دارا هستید. ایمن و در كنترل هستید، قدرتمندید. حالا زمانی را در طی یك مسابقه یا تمرین به یاد آورید كه مطمئن و مسلط بودید، تمام رخدادهای آن زمان را ببینید، بشنوید، و احساس كنید.
تمام لحظه ها را به آگاهی خود بازگردانید؛ غرور، لذت و استقلال را احساس كنید؛ نیرو و قدرت آن زمان را به یاد آورید؛ تایید خود، خودپذیری، احساس بهروزی و به انجام رساندن، حسی از شایستگی و اعتماد، و شاید هم كمك شما به هم تیمی ها یا كمك آن ها به شما، كار كردن به عنوان یك تیم؛ آن زمان را دوباره تجربه كنید، تمام آن رخدادها را ببینید، بشنوید، و احساس كنید و در عین حال به كلمه ای فكر كنید كه آن افكار و احساس ها را تداعی كند، آن كلمه را چند بار به خود بگویید، آگاه باشید كه این كلمه همه احساس های كنترل و اعتماد را به شما بر می گرداند و خشم تان را به راحتی از هم می پاشد، و شما احساسی از قدرت و تمركز را تجربه می كنید، كلمه خود را به یاد بیاورید، كلمه ای كه خشم را به احساسی از اعتماد و كنترل تبدیل می كند، بدانید كه هر زمانی كه بخواهید به راحتی می توانید با گفتن و تكرار آن كلمه این احساس های مثبت را تجربه كنید.
به آرامی آماده شوید تا تصاویر و احساس ها ناپدید شوند؛ به یاد داشته باشید كه هر كاری را كه برای تغییر لازم است انجام داده اید، بدانید كه هر زمانی كه بخواهید می توانید به خشونت تان اعتراف كنید و آن را كنترل نمائید؛
بدانید كه ارزشمند هستید، كلمه خود را به یاد آورید، زمانی كه تا 3 می شمارم، می توانید چشمانتان را باز كنید،احساس قدرت، نیرو، و اعتماد كنید.
یك نفس عمیق بكشید؛
گردن و شانه هایتان را شل كنید؛
هر زمان كه آماده بودید، چشمانتان را باز كنید، پاهایتان را روی زمین احساس كنید.

ترس و خشونت دو هیجان قدرتمند هستند. اگر آن ها را رها كنیم و در اقرار و بیان آن ها راحت باشیم، می توانیم براغلب موانع ذهنی خود غلبه كنیم و به سمت موفقیت حركت نماییم. هر آنچه را كه به سمت آن حركت كنیم،می توانیم به آن غلبه كنیم و هرآنچه را كه در مقابلش مقاومت كنیم ممكن است شدیدتر یا مبالغه آمیزتر شوند.

شمسی صنعتی منفرد
برگرفته از بروشورهای مرکز روانشناسی و مشاوره آکادمی ملی المپیک

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*