نشریه مطالعات رفتار حرکتی و روان‌شناسي ورزشی

نشریه مطالعات رفتار حرکتی و روان‌شناسي ورزشی که به صورت دو فصلنامه منتشر می شود، اولویت ارزیابی، داوری، و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه ی تخصصی روان‌شناسي ورزش برخوردار باشند. به نقل از وب سایت این نشریه در شرایط فعلی، مقاله‌های ترجمه شده، مروری، تحلیلی، موردی و تک بررسی، برای چاپ در این مجله اولویت ندارند.

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد را دارا است و عناوین مقالات شماره اول خود را در خرداد ماه ۱۳۹۴ به نمایش عموم گذاشته است.

حمیدرضا طاهری مدیر مسئول، مهدی سهرابی سردبیر و علیرضا صابری مدیر اجرائی نشریه مطالعات رفتار حرکتی و روان‌شناسي ورزش به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

هیات تحریریه این نشریه را محمدتقی اقدسی، مهدی سهرابی، علیرضا صابری کاخکی، حمید رضا طاهری تربتی، علیرضا فارسی، حسن محمد زاده، محسن فروغی پور، جواد صالحی فدردی، امیر مقدم تشکیل می‌دهند.

برای ورود به وب سایت نشریه مطالعات رفتار حرکتی و روان‌شناسي ورزشی کلیک کنید.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*