مفهوم اجرای روان در عملکرد (flow)

در ویدئو زیر Mihaly Csikszentmihalyi میهای چیکسنتمیهایی روانشناس امریکایی که بیشتر با مبحث اجرای روان (flow) شهرت یافته و تحقیقات بسیاری در این حوزه انجام داده است ما را با مفهوم اجرای روان آشنا می سازد. او در ارائه خود از ارتباط تجربه اجرای روان با خوشحالی در زندگی میگوید.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*