مجله‌ی بین المللی بررسی روانشناسی ورزش و تمرین (IRSEP)

مجله‌ی بین المللی بررسی روانشناسی ورزش و تمرین International Review of Sport and Exercise Psychology، اولین مجله علمی- تخصصی است که مقالات مروری نقادانه در زمینه روان‌شناسي ورزش و تمرین منتشر می‌کند. این مرورها معمولاً مربوط به مسائل محتوایی و روش شناسی، به چالش کشیدن و بیان نقاط ضعف و قوت مطالعات تجربی، به خلاصه و یا نتیجه گیری درمورد دانش موجود در موضوعات رایج، ارزیابی مسائل حل نشده و نگرش‌های آتی در مورد روان‌شناسي ورزش و تمرین هستند. این مجله یا ضریب تأثیر ۴/۵۲۶ بیشترین  اعتبار را نسبت به دیگر مجلات و نشریات روانشناسی ورزش و تمرین دنیا را داراست. این مجله در پایگاههای علمی همچون Scopus، PsycINFO، SSCI و… نمایه می شود. برای مشاهدی آرشیو کامل مجله‌ی مجله‌ی بین المللی بررسی روانشناسی ورزش و تمرین،International Review of Sport and Exercise Psychology کلیک کنید.

ترجمه و گردآوری: علی عسگری

کارشناس ارشد روانشناسی ورزش

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*