انجمن تخصصی روانشناسی ورزش ایران

انجمن تخصصی روانشناسی ورزش ایران

انجمن تخصصی روانشناسی ورزش ایران در آبان ماه ۱۳۹۴ به ریاست دکتر محمد کاظم واعظ موسوی آغاز بکار کرد. این انجمن مسئولیت برنامه ریزی، تعمیم و گسترش این حیطه تخصصی را در ورزش کشور در موضوعات فنی، فرهنگی، خدماتی و آموزشی عهده دار است .

اهدافی که برای این انجمن در آیین نامه آن پیش بینی شده عبارتند از

  1. تعمیم و گسترش روان شناسی ورزشی در سطح کشور
  2. کشف و جذب توانمندی ها و استعدادها در زمینه روانشناسی ورزشی.
  3. بسط و گسترش خدمات روان شناسی ورزشی در ایجاد انگیزه و تعهد و جلب مشارکت جامعه در ورزش.
  4. حفظ و افزایش سلامت روانی در ورزش همگانی و قهرمانی.
  5. بالا بردن آمادگی روانی تیم ها و ورزشکاران جهت بهبود عملکرد فردی و جمعی در ورزش قهرمانی.
  6. فراهم نمودن زمینه تعمیم و گسترش دانش و خدمات روان شناسی ورزش در سراسر کشور.

درباره نویسنده:

احمد قاضی عسگر
من احمد قاضی عسگر ...

دیدگاه خود را بنویسید

نوشته‌های تازه

دسته بندی مقالات